Av verklighetsstoff skapar fantasin sina sagor/ HC Andersen

 

Ett bibliotek är är en samling böcker som kan vara i allmän eller enskild ägo. Ordet bok hänger samman med trädet bok. Troligen har ordet 'bok' sitt ursprung i att tidiga indoeuropeiska böcker ristades på tunna skivor av bokträ som häftades ihop till böcker. Det latinska ordet liber (som egentligen betyder bast) fick också betyda bok, därför att man förr i tiden tillverkade skrivmaterial av en sorts bast. Det latinska ordet codex, som syftar på en bok i modern mening (inbunden med separata blad), betydde ursprungligen "kloss av trä”. Innehållet i böcker riktar sig och till olika aspekter av människans behov av information stimulans fantasi och inspiration. Dessutom är böcker en del av det kitt som håller ihop en kultur som skall vara gemensam och identitetsskapande. Bibliotek kan sägas vara en behållare och plats för detta böckernas uppdrag. I ett museum har samlingar av olika artefakter sina rum. De är platsen för berättelser som skapas genom studier av materiell kultur. Mitt verk ”Av verklighetsstoff skapar vår fantasi sina sagor¨, ett citat hämtat från ett uttalande av HC Andersen vill med ett konstnärligt språk berätta om detta och de tankar om olika företeelser och objekt man kan finna i böcker.

Verket innehåller en vink till trädet som bokens ursprung också genom den nutida bokens material papper. Trädliknande växtlighet omger ett antal artefakter. De tar här plats i trädets krona. Amforan kärlet som samlar, hatten, människans statusmarkör,hårborsten som har många möjliga konnotationer. Trådrullen kan kopplas till kvinnors liv liksom repen till vardagslivet för människor i länet. Gamla föremål eller helt nytillverkade tillhör alla samma grupp av människoskapade föremål Begreppet artefakt hänger också nära samman med begreppet materiell kultur. Jag intresserar mig för att placering av verk som jag utför har en koppling till platsen och rummet med dess historia form och funktion.
I detta projekt är det på många vis en uppgift där jag känner mej inspirerad på flera plan. Bibliotek är och har alltid varit en förutsättning för att leva i Värmland för mej. På Värmlands Museum har jag tillbringat mycket tid med olika projekt. Samarbete med konstpedagog, utställningar i huset och utställningar i museets regi både utanför Karlstad på von Echstedtska gården och på House of Sweden i Washington dc.I mitt projekt för biblioteket fortsätter jag ett spår som fanns med i dessa tidigare samarbeten. Rummets inredning och färgsättning stämmer också väl med vad mitt verk handlar om. Naturmaterial, stämning och val av detaljer skapar en helhet. Golvet har en vit målad matta från ingången/dörren fram till placeringen på muren. Verket är utfört i vitt mattat glas och bestyckat med varmt ljus. Med det ville jag skapa ett sken som kan påminna om levande ljus. Storleken på verket utgår från Dörrens mått och den målade mattan. Formatet skall ge associationer till en stor bok.

INGALENA KLENELL